thermische isolatie

Monoglass® is bij uitstek geschikt voor het isoleren van gevels, daken en koudebruggen. Monoglass® heeft een uitstekende warmtegeleidingscoëfficiënt (λ = 0,035W/mK) en is hierdoor zeer geschikt voor wamte- en koude-isolatie, Na het aanbrengen van Monoglass® zullen de stookkosten dalen en het comfort stijgen. Bij een dikte van 7cm bedraagt de R-waarde 2.0m2 K/W. Aangezien Monoglass® wordt gespoten krijgt men een naadloos product. Hierdoor ontstaan geen koudebruggen en kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen probleemloos geïsoleerd worden. Door de dampremmende werking en de volledige en naadloze hechting kan Monoglass® rechtstreeks tegen de binnenzijde van ongeïsoleerde gevels, daken en scheepshuiden worden aangebracht, zonder dat dampremmende lagen noodzakelijk zijn.
Naast het isoleren van gevels en daken kunnen ook scheidingsvlakken tussen verwarmde en niet-verwarmde ruimtes effectief behandeld worden. Specifieke voorbeelden hiervan zijn plafonds van parkeerkelders en bergingen onder flatgebouwen.