brandwerendheid

Monoglass® is onbrandbaar en geeft hierdoor een verhoging van de brandveiligheid van de constructie. De smelttemperatuur van Monoglass® ligt bij circa 750ºC!
Monoglass® draagt niet bij aan de brandvoortplanting, vuurbelasting, de rookontwikkeling en het vrijkomen van giftige dampen.