technische informatie

thermische isolatie

warmte geleidingscoëfficiënt   λ = 0,035W/ mK (ASTM C-518-76) 


geluidsabsorbtiewaarden

Frequentie (Hz)  125  250  500  1000  2000  4000 
             
laagdikte 25 mm  0,09  0,28  0,79  0,97  0,95  0,81 
laagdikte 35 mm  0,27  0,36  0,82  1,01  1,07  0,92 
laagdikte 50 mm  0,40  0,63  0,95  1,10  0,96  0,94 
laagdikte 65 mm  0,40  0,68  1,13  1,24  1,16  1,19 


relatieve dampdiffusie weerstandgetal µ   1,56 (DIN 52615)  


onbrandbaar volgens:   NEN 6064, IMO A472 (XII) (1981),ULS102-1979, ASTM E84-79  
  Tevens is voor Monoglass® het certificaat van de scheepsvaartinspectie, Lloyd´s Register, Germanischer Lloyd en S.B.G (See-Berufgenossenschaft) afgegeven.  


brandvoortplanting  
vuurbelasting  
product blijft stabiel tot   circa 750 °C (smelttemperatuur glas)  
gewicht (aangebracht)   42-48kg-m3 
erosietest   geen loslatende delen bij 6m-sec windsnelheid (ASTM E859) 
condenswering   TNO-rapport 94-BBI-R0678 `thermo-hygrische beoordeling van Monoglass´. Tegen ongeïsoleerde en geïsoleerde vlakken aangebracht, is Monoglass geschikt voor klimaatklassen 1,2 en 3.