anti-condens wering

Monoglass® wordt -wegens zijn thermische eigenschappen- veelal aangebracht tegen ongeïsoleerde constructies (daken of wanden) met zeer geringe warmteweerstand. Men denkt hierbij onder andere aan daken en wanden van (geprofileerde) metalen platen, golfplaten van asbestcement en (schaal)daken van beton.
Aangezien Monoglass® naadloos wordt aangebracht en een volledige hechting op de ondergrond heeft, kan Monoglass® meestal zonder dampremmende laag worden toegepast.
Uit een uitgebreid TNO-onderzoek blijkt, dat Monoglass® in gebouwen met:

klimaatklasse 1 (gebouwen met geen of een verwaarloosbare vocht productie als garages, opslagruimtes en dergelijke) probleemloos kan worden toegepast.

klimaatklasse 2 (gebouwen met een middelmatige vochtproductie zoals woningen, kantoren, winkels en fabrieken zonder sterke vochtproducerende processen) probleemloos kan worden toegepast.

klimaatklasse 3 (gebouwen met luchtbevochtiging, bejaardentehuizen) kan worden toegepast, waarbij tijdelijk enige inwendige condensatie te verwachten is. De ondergrond dient in dit geval vochtbestendig te zijn.

klimaatklasse 4 (gebouwen met hoge vochtproductie of luchtbevochtiging zoals zwembaden, drukkerijen en dergelijke) zonder dampremmende laag kan worden toegepast, indien de relatieve vochtigheid maximaal 50% bedraagt.

Monoglass® is in het algemeen dus uitstekend toe te passen als binnenisolatie, zonder dat aanvullende dampremmende lagen noodzakelijk zijn.
Hierdoor is Monoglass® tevens geschikt als condenswering, zoals in stalen gebouwen en ruimtes waarbij condens ontstaat door bijvoorbeeld nachtelijke uitstraling.